Thời gian là vàng

Thanh Duy xin chào

2 khách và 0 thành viên

Mời Thầy cô dùng trà

Tâm sự với Thanh Duy

Tìm kiếm

Danh lam thắng cảnh

Lịch âm dương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phạm Thanh Duy)

Hỗ trợ trực tuyến


Quản trị: Phạm Thanh Duy
0914.083.183

Liên kết website

Từ điển trực tuyến


Tra theo từ điển:


Nghe nhạc trực tuyến

Tin tức

Truyện cười

Thời tiết - Giá vàng

Lời hay - Ý đẹp

Liên kết ứng dụng

Bách khoa toàn thư

Website liên kết

Nhiệt độ - Thời gian

Hà Nội
’Hà
Tp Hồ Chí Minh
’Tp
Cà Mau
’Cà

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý thầy cô đến với website Giáo dục và Cuộc sống của Phạm Thanh Duy

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Ktra Anh 8 HK2 lần 1a- 2011-2012(tham khảo)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:48' 21-02-2012
  Dung lượng: 17.8 KB
  Số lượt tải: 478
  Số lượt thích: 0 người
  HTB Education&Training Department THE 45-MINUTE TEST
  Hong Son secondary school SCHOOL YEAR: 2011 –2012
  Full name: ……………………….. SUBJECT :ENGLISH 8
  Class: 8…………… (Đề 1)
  Marks:


  Teacher’s remark:


  
  A. LANGUAGE FORCUS. (4.5ms)
  I. Multiple choice (2.0pts) Choose the correct answer: ( Chọn câu trả lời đúng )
  Would you mind……………in front seat of the taxi ?
  A.sit B. to sit C. sitting D. sat
  Old car tires can ……………recycled to make pipes and floor coverings.
  A. be B. being C. to be D. been
  The glass is broken up,………………and made into new glassware
  A. melted B. cooked C. filled D. dried
  It’s easy to………………..the words “reduce, reuse and recycle “
  A. remind B. mind C. remember D. say
  She arrived early……………..order to get good seat.
  A. on B. in C. at D. with
  Would you mind if I……………….off the TV ?
  A. turn B. turned C. turning D. to turn
  The old lamp…………..in China is five dollars.
  A. to make B. make C. making D. made
  The boy………………..over there is one of my close friends .
  standing B. stands C. to stand D. stood
  II. Choose the underlined part of each sentence which has a mistake.
  (Chọn phần gạch dưới trong câu bị lỗi). (0,75pt)
  It is not difficult remember all the students’ name in the class
  A B C D
  Shall I to come and pick you up at 7 o’clock
  A B C D
  As students we ought follow our parents’ and teachers’ advice
  A B C D
  III. Circle the word that has underlined, italic part pronounced differently from the others.
  (Khoanh tròn từ có phần gạch chân và in nghiêng phát âm khác các từ còn lại) (1.0pt)
  A. seaside B. site C. mind D. village
  A. city B. daily C. dry D. empty
  A. decide B. remember C. letter D. reduce
  A. victim B. promise C. revive D. hospital
  IV. Give the correct form of verbs in bracket.
  (Chia hình thức đúng của các động từ trong ngoặc). (1.0pt)
  I’d like to live here because the people are very…………….. (friend )
  It’s ……………to swim in this river . ( danger)
  We usually go…………… in the early morning . (swim )

  HTB Education&Training Department THE 45-MINUTE TEST
  Hong Son secondary school SCHOOL YEAR: 2011 –2012
  Full name: ……………………….. SUBJECT :ENGLISH 8
  Class: 8…………… (Đề 1)
  Marks:


  Teacher’s remark:


  
  B. LISTENING. (1.5pts)
  * Listen the tape then fill in the blanks with a missing word.
  (Nghe bài hội thoại và điền từ còn thiếu vào chỗ trống)


  Today I’m going to explain how to start a(1).................. heap. First of all you must use only vegetable matter, which includes (2).................. egg shells but (3).................. the shells first-and tissues. Don’t use any meat or grain products because this attracts rats. Find a place in your (4).................. that gets a few hours of sunlight each day .Use picks or shovels to turn the compost regularly so it gets plenty of air.
  C. READING: (2,5pts)
  I. Read the passage then answer True (T) or False (F): (1.0pts)
  (Trả lời đúng (T) hoặc sai (F))
  Ha Long Bay of the Descending Dragon is popular with both Vietnamese and international tourists. One of the attractions of Ha Long is the Bay’s calm water with limestone mountains. The Bay’s water is clear during the spring and early summer. Upon arriving in Ha long City, visitors can go along Chay Beach. From the beach, they can hire a boat and go out to the Bay. It is here that the visitors can find
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓