Thời gian là vàng

Thanh Duy xin chào

1 khách và 0 thành viên

Mời Thầy cô dùng trà

Tâm sự với Thanh Duy

Tìm kiếm

Danh lam thắng cảnh

Lịch âm dương

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phạm Thanh Duy)

Hỗ trợ trực tuyến


Quản trị: Phạm Thanh Duy
0914.083.183

Liên kết website

Từ điển trực tuyến


Tra theo từ điển:


Nghe nhạc trực tuyến

Tin tức

Truyện cười

Thời tiết - Giá vàng

Lời hay - Ý đẹp

Liên kết ứng dụng

Bách khoa toàn thư

Website liên kết

Nhiệt độ - Thời gian

Hà Nội
’Hà
Tp Hồ Chí Minh
’Tp
Cà Mau
’Cà

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý thầy cô đến với website Giáo dục và Cuộc sống của Phạm Thanh Duy

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Ktra Anh 7 HK2 lần 1- 2011-2012.doc

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:31' 21-02-2012
  Dung lượng: 85.5 KB
  Số lượt tải: 892
  Số lượt thích: 0 người
  HTB Education&Training Department THE 45-MINUTE TEST
  Hong Son secondary school SCHOOL YEAR: 2011 –2012
  Full name: ……………………….. SUBJECT :ENGLISH 7
  Class: 7…………… (Đề 2)
  Marks:


  Teacher’s remark:


  
  A. LANGUAGE FORCUS.
  I. Multiple choice (2.5pts) Choose the correct answer: ( Chọn câu trả lời đúng )
  Liz ............... souvenir in Nha Trang last week.
  A. to buy B. buys C. buyed D. bought
  My parents took me ............... Ta Cu mountain and Duong Hill in Binh Thuan.
  A. to see B. sees C. saw D. seeing
  Mrs Robinson put the poster ............... the wall at home.
  A. in B. on C. at D. with
  The family rented ............... apartment next door to mine.
  A. a B. an C. some D. any
  Mary learned ............... in the USA.
  A. Vietnamese B. Vietnam C. Vietname D. Việt Nam
  What did you ........................... in your free time? – I played soccer.
  A. do B. go C. did D. went
  She learned …..................... to use a sewing machine.
  A. how B. what C. when D. where
  They are …........................football, now.
  A. play B. playing C. watch D. watches
  My father hope I am taking care of ................
  A.myself B. yourself C. himself D. herself
  ….................... you get on the scales, please? – Oh. 40 kilos.
  A.Can. B. Do C. Would D. Are
  II. Choose the underlined part of each sentence which has a mistake.
  (Chọn phần gạch dưới trong câu bị lỗi). (0,5pt)
  Lan didn’t came to school yesterday.
  A B C D
  Eat well, exercise and you will be fit and healthful
  A B C D
  III. Circle the word that has underlined, italic part pronounced differently from the others.
  (Khoanh tròn từ có phần gạch chân và in nghiêng phát âm khác các từ còn lại) (0,75pt)
  A. absent B. patient C. lazy D. teenage
  A. scout B. cough C. sound D. about
  A. measure B. beas C. beach D. read
  IV. Give the correct form of words in bracket.
  (Chia hình thức đúng của các từ trong ngoặc). (0,75pt)
  ............... your teeth is important. (Brush)
  We should study ............... this semester. (hard)
  Hoa has a ............... new hobby. (use)
  HTB Education&Training Department THE 45-MINUTE TEST
  Hong Son secondary school SCHOOL YEAR: 2011 –2012
  Full name: ……………………….. SUBJECT :ENGLISH 7
  Class: 7…………… (Đề 2)
  Marks:


  Teacher’s remark:


  
  B. LISTENING. (1.5pts)Listen the dialogue then fill in the blanks with a suitable word.
  (Nghe bài hội thoại và điền từ còn thiếu vào chỗ trống)

  Minh is very (1)............. and Dr Lai notices this. She (2)............. at Minh and tells him not to worry. She explains one of his teeth has a (3)............. He has to (4)............. them regularly. After Dr Lai fills (5)............. tooth, Minh leaves. He is very (6).............
  C. READING: (2,5pts)
  I. Read the passage then answer True (T) or False (F): (1.0pts) (Trả lời đúng (T) hoặc sai (F)) THE SUN, THE MOON AND STARTED
  The sun shines during the day, but the moon and stars shine at night. Sometimes there are clouds in the sky, and the sun goes behind them. During the day, it is light, but at night it is dark. The sun rises in the east in the morning, and sets in the west in the evening. It is bigger than the moon.
  The sun shines during the night. (
  Sometimes,the sun goes behind the clouds. (
  The sun rises in the east and and sets in the west. (
  The moon is smaller than the sun. (
  II. Read the passage then
   
  Gửi ý kiến